Nowonline:
94 208
  Dating Forum Chat SMS dating Entertainment

Iškalbingiau už žodžius – kūno kalba

Kūno kalba ne tik leidžia geriau suprasti aplinkinius, bet ir padeda aplinkiniams geriau suprasti jus.

Pasimatymas

Kūno kalba, rodanti susidomėjimą: žvilgsnis tiesiai į akis, palinkimas link kalbančiojo.

Kūno kalba, rodanti abejingumą: sukryžiuotos ant krūtinės rankos arba sukryžiuotos kojos, atsilošimas kėdėje, rankomis liečiamas galva arba kaklas (nesaugumo, nepasitenkinimo požymiai).

Darbo pokalbis

Pozityvi kūno kalba: iniciatyva paspausti ranką, žvilgsnis į akis, tiesi sėdėsena, palinkimas link įdarbinimo specialisto, laisvai judančios neįsitempusios rankos.

Negatyvi kūno kalba: delsimas atsakyti į ištiestą pasisveikinimui ranką, klajojantis žvilgsnis, netiesi sėdėsena, nervingos arba per daug atpalaiduotos rankos, netvarkingai laikomos arba sukryžiuotos kojos.

Konfliktas tarp sutuoktinių

Kūno kalba, rodanti draugiškumą: sėdėjimas šalia sutuoktinio, o ne priešais jį (tačiau ir ne per arti, kad gerbtumėte jo asmeninę erdvę), atpalaiduotos rankos, palinkimas link sutuoktinio, žvilgsnis į akis.

Kūno kalba, rodanti priešiškumą: iškeltas pirštas, žvilgsnis nukreiptas į vieną tašką, sukryžiuotos ant krūtinės rankos, rankomis liečiama galva arba kaklas.

alfa.lt

 

Published:2012.11.26